هیچ نتیجه ای وجود ندارد

دارکو راتکاج

دارکو راتکاج روندهای فناوری در آینده برودکست عطار 10:30-12
ارائه رزومه فیلم

دکتر ماساکازو ایواکی

دکتر ماساکازو ایواکی برودکست 8K و برنامه توکیو 2020 خواجه نصیر 8:30-10
ارائه رزومه فیلم

توماس دلدن

توماس دلدن ارسال Video Streaming با کیفیت تضمین شده در بستر IP خواجه نصیر 10:30-12
ارائه رزومه فیلم

جرج کلوس جاسپر

جرج کلوس جاسپر تولید محتوا بر پایه IP- تولید ابری، تولید از راه دور خواجه نصیر 14-15:30
ارائه رزومه فیلم