امروزه یکی از مهمترین دغدغه‌ های سازمان صدا و سیما، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی صنعت رسانه مخصوصا در فناوری های نوین می‌باشد. برای آنکه سرویس های جدید سازمانی قادر باشند بطور مؤثّر در ابعاد مختلف صنعت رسانه مشارکت داشته باشند، باید یادگیری پیوسته، خلاقیت، نوآوری و نیز مشارکت فعال و سازنده‌‌ را بیاموزند. تحقّق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از نقش و کارکرد هوشمند سازی در فرآیندهای رسانه و فناوری های نوین می‌باشد. امروزه فرآیندهای رسانه ای به بستر فناوری های نوینی نیاز دارد که با بهره‌گیری از فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات‌، امکان یادگیری پیوسته را فراهم نموده و فرصت‌های جدیدی را در اختیار افراد برای تجربه‌ سازمانی در صنعت رسانه قرار ‌دهد، به گونه‌ای که این فناوری‌ نه تنها به عنوان ابزار، بلکه در قالب زیرساختِ هوشمندساز و توانمند‌ساز برای ارتقای سطح خدمات رسانی حرفه‌ای رسانه به مخاطبان عمل نماید.

بکارگیری گسترده‌ی فاوا در فرآیندهای هوشمند رسانهای، همزمان با تحوّل در صنعت رسانه درجهان، زمینه‌‌ شکل‌گیری سازمانی هوشمند را برای صدا و سیما با خدمات گسترده و جدید فراهم آورده است که از جمله نیازمندی‌های کلیدی جامعه دانش‌بنیان ایران است. در چنین سازمانی، فرایندهای یاددهی و یادگیری تقویت شده و محیط تعاملی یکپارچه برای ارتقای فناوری های نوین رسانه ای و مهارت‌های کلیدی زیرساخت های ارتباطی، مراکز داده و اتوماسیون صدا و تصویر با تکیه بر فعالیت‌های گروهی و هوشمند، در عصر دانایی محور فراهم می‌شود.

معاونت توسعه و فناوری رسانه بر اساس ماموریت محوله بر اساس استفاده از فناوریهای نوین به منظور هوشمندسازی فرآبندهای جاری و آتی و با توجه به تغییرات سریع فناوری و به منظور ایجاد زیرساختهای هوشمند تجمیع، توزیع و تحلیل  و با رویکرد استفاده از ظرفیتهای داخلی در سطح مهندسان سازمانی و شرکتهای ایرانی و موسسات بین المللی، اقدام به برگزاری چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه با شعار رسانه ی هوشمند، رسانه ی آینده در تاریخ 21 و 22  آذرماه در سالن همایشهای سازمان صدا وسیما نموده است.

در این راستا، نشستهای تخصصی با حضور صاحبنظران عرصه داخلی و بین المللی برگزار خواهد گردید و فناوریهای نوین صنعت رسانه و توانمندیهای شرکتهای داخلی و خارجی در حوزه های متنوع فناوری رسانه در نمایشگاهی که به این منظور در نظر گرفته شده است، ارائه می گردد.

هم چنین به پاس ارج گذاشتن به تلاش مهندسان حوزه فنی رسانه، طرحهای اجرا شده و ایده های  برتر رونمایی خواهد شد و بر اساس رای کمیته ارزیابی حوزه فنی، متولیان و همکاران برتر تهران و مراکز برگزیده سازمان صدا و سیما مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

به منظور استفاده از ظرفیتهای علمی نیز، این معاونت اقدام به فراخوان مقاله در راستای محورهای اصلی اجلاس نموده است.

دست اندرکاران این اجلاس امیدوارند، با استفاده از تمامی ظرفیتهای ایجاد شده در این اجلاس، روند توسعه و گسترش زیرساختها و فرآیندهای هوشمند سازمان صدا و سیما با استفاده از فناوریهای نوین تسریع گردد و به اعتلای جایگاه رسانه ملی منجر گردد.

محور های اصلی این اجلاس عبارتند از :

محور اول: هوشمند سازی در فرآیندهای رسانه

1-راهکارهای یکپارچه سازی و ایمن سازی زیرساخت شبکه و مراکز داده در رسانه

2-زنجیره اتوماسیون صدا و تصویر 

3-راهکارهای نوین سیگنال رسانی

4-ارائه محتوا و خدمات چند رسانه ای بر بسترهای نوین

5-راهکارهای طراحی، پیاده سازی و نگهداری شبکه های تک فرکانسی ( SFN )

6-به کار گیری ابزارهای تحلیل محتوا و مخاطب در رسانه

محور دوم: فناوری های نوین رسانه هوشمند

1-فناوری تولید محتوای نزدیک به واقعیت و فراتر از HD

2-تولید بر بستر IP (LIVE  IP PRODUCTION)

3-فناوری های نوین برودکست و برودند ( FOBTV، HBBTV، 5G، LTE )

4-فرآیند و رویه های رصد و پایش فضای مجازی

5-نقش رایانش ابری و شبکه های مبتنی بر نرم افزار (SDN) در چرخه کاری رسانه

6-سکوی یکپارچه سازی نرم افزاری در رسانه